Sertifikat MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) je prva IT sertifikacija iz MikroTik portfolia. MikroTik je proizvođač bežične opreme, mrežnih uređaja i neverovatnog operativnog sistema (za MikroTik usmerivače) RouterOS.

MTCNA pokriva sve osnove umrežavanja s RouterOS-a, uključujući usmeravanje, premošćavanje, sigurnost, bežičnu konfiguraciju i još mnogo toga.

Ovo je velika potvrda koja može dokazati Vaše veštine i potrebna je za naprednije MikroTik sertifikate.

Trening traje 3 dana. Trening započinje u 09h i traje do 17h

Do kraja ovog treninga bićete upoznati sa RouterOS softverom i RouterBOARD produktima. Takođe bićete u mogućnosti da povežete klijenta na Internet. Bićete u stanju da konfigurišete, održavate, radite osnovne provere na MikroTik ruteru kao i da pružate osnovni servis za klijente.

Mrežnim inženjerima i tehničkim licima koji žele da pružaju i podržavaju:

  • Kompanijske mreže
  • Klijentske CPE-ove (WISPs i ISPs)

Učesnici treninga moraju da imaju dobro razimevanje TCP/IP i podmrežavanja.

Pretražite “ipv4 tutorial”

Testirajte Vaša znanja na primeru:
https://www.mikrotik.com/client/trainingSessions

O MikroTIku
• Šta je RouterOS
• Šta je RouterBOARD
Pristup ruteru
• WinBox i MAC-WinBox
• WebFig i brzo setovanje
• Osnovna konfiguracija
RouterOS interfejs komandne linije (CLI)
• Null Modem cable
• SSH i Telnet
• Novi terminal u WinBox/WebFig
RouterOS CLI Principi
• <tab>, double <tab>, “?”, navigacija
• Istorija komandi i njeni benefiti
Inicijalna konfiguracija (Internet pristup)
• WAN DHCP-client
• LAN IP adresa i default gateway
• Osnovni Firewall – NAT masquerade
Nadogradnja RouterOS
• Tipovi paketa
• Načini nadogradnje
• RouterBOOT firmware nadogradnja
Router identity
Upravljanje RouterOS logovanjem
Upravljanje RouterOS servisima
Upravljanje konfiguracijom pravljenja rezervnih kopija
• Čuvanje i vraćanje kopija
• Razlike između pravljenja rezervnih kopija i izvoza (.rsc) datoteke
• Izmene izvežene datoteke
Resetovanje RouterOS uređaja
Ponovno instaliranje RouterOS uređaja (Netinstall)
RouterOS Nivoi licenci
Izvori dodatnih informacija
wiki.mikrotik.com
forum.mikrotik.com
mum.mikrotik.com
• Podrška distributera i konsultanata
support@mikrotik.com
Modul 1 laboratorija

DHCP server i klijent
• DHCP klijent
• DHCP server podešavanje
• Leases menadžment
• DHCP server mrežna konfiguracija
Address Resolution Protocol (ARP)
• ARP modovi
• RouterOS ARP tabela
Module 2 laboratorija

Bridging pregled
• Bridge koncepti i podešavanja
• Kreiranje bridges
• Dodavanje portova na bridges
Bridge wireless mreža
• Station bridge
Module 3 laboratorija

Routing pregled
• Routing koncepti
• Route flags
Statično rutiranje
• Kreiranje ruta
• Postavljanje podrazumevane rute
• Upravljanje dinamičkim rutama
• Implementacija statičnog rutiranja u jednostavnoj mreži
Module 4 laboratorija

802.11a/b/g/n/ac Koncept
• Frekvencije(opsezi, kanali) data-rates / chains (tx power,
rx osetljivost, zakoni)

Postavljanje wifi linka
• Access Point konfiguracija
• Konfiguracija stanica
Wireless bezbednost i enkripcija
• Access List
• Connect List
• Default Authenticate
• Default Forward
• WPA-PSK, WPA2-PSK
• WPS accept, WPS client
Monitoring alati
• Snooper
• Registration table
Module 5 laboratorija

Firewall principi
• Konekcija, praćenje
• Struktura, veze i akcije
Firewall Filter
• Filter
• Zaštita rutera (input)
• Zaštita korisnika (forward)
OsnovnaAddress-Lista
Source NAT
• Masquerade and src-nat action
Destination NAT
• dst-nat i redirekcija
FastTrack
Module 6 laboratorija

Queue
• Cilj
• Odredište
• Max-limit i limit-at
• Bursting
Jedan jednostavan QUE za celu mrežu (PCQ)
• pcq-rate konfiguracija
• pcq-limit konfiguracija
Module 7 laboratorija

PPP podešavanja
• PPP profile
• PPP secret
• PPP status
IP pool
• Kreiranje pool-a
• Upravljanje opsegom
• Dodeljivanje servisu
Bezbedna lokalna mreža
• PPPoE service-name
• PPPoE client
• PPPoE server
Point-to-point adrese
Bezbedna remote networks komunikacija
• PPTP client i PPTP server (Quick Set)
• SSTP client
Module 8 laboratorija

RouterOS tools
• E-mail
• Netwatch
• Ping
• Traceroute
• Profiler (CPU load)
Monitoring
• Interface traffic monitor
• Torch
• Graphs
• SNMP
• The Dude
Kontaktiranje support@mikrotik.com
• supout.rif, autosupout.rif i viewer
• System logs, omogućavanje debug logs
• Readable configuration
• Mrežni dijagrami
Module 9 laboratorije