LHG Lite60

Lagan, kompaktan i veoma pristupačan, novi Mikrotikov uređaj je kao ni jedan drugi.

LHG Lite60 je novi model u liniji proizvoda od 60 GHz. Ovo je jeftin i ekonomičan klijentski uređaj za povezivanje na pristupne tačke na većim udaljenostima, u čistom bežičnom opsegu od 60 GHz.

Moguće je povezati do osam ovakvih klijentskih uređaja na 60 GHz pristupnu tačku, kao što je wAP 60Gx3 AP. Ovo je najbolja alternativa za linkove do 800 metara, gde je bežični prostor na 2.4 GHz ili 5 GHz pretrpan.

Takođe, moguće je napraviti i point-to-point link sa dve LHG Lite60 jedinice.

Više informacija i detaljniju specifikaciju možete pogledati na sajtu MikroTik.com >>